Pravidla pro chování trenérů a rodičů hráčů mládežnických družstev

Náš klub HC ŠKODA PLZEŇ má zájem na jasných a férových vztazích mezi rodiči, trenéry a jeho vedením. Za tímto účelem jsme připravili několik základních pravidel jednání a chování trenérů i rodičů. Věříme, že napomůžou ke zlepšení celkové atmosféry v našem klubu.

Trenéři:

 • Organizují a vedou tréninkový proces přidělených družstev.
 • Spolupracují s ostatními trenéry mládežnických družstev, dle možností sledují jejich přípravu i utkání.
 • Sledují studijní výsledky hráčů a udržují kontakt s rodiči.
 • Vedou přidělené družstvo při utkáních, určují sestavu a nasazování hráčů. Pouze trenér je oprávněn udělovat závazné pokyny technickému vedoucímu svého družstva a jeho hráčům.
 • Kontrolují soupisky, registrace a lékařské prohlídky členů svého týmu a odpovídají za správnost uvedených údajů.
 • Dbají o zdraví a fyzickou kondici členů svého družstva , vedou je k dodržování životosprávy, výživy hygieny, regenerace, rehabilitace a sportovní etiky.
 • Pracují na zdokonalování tréninkových metod a jsou příkladem pro své hráče.
 • Uveřejňují na internetových stránkách HC ŠKODA PLZEŇ v sekci mládež týdenní plány svých týmů (přehled zápasů, výsledků, termíny srazů, aktuální informace apod.)
 • Hokejové základny nerozlišují posty hráčů, hráči odehrají přibližně stejný počet utkání bez ohledu na jejich momentální výkonnost a výsledek utkání, při utkáních se družstva nedoplňují hráči z jiných týmů, pokud to není nezbytně nutné.

Rodiče:

 • Dávají přednost dlouhodobému a zdravému sportovnímu vývoji dítěte před vlastními ambicemi.
 • Nenutí děti do sportovních výkonů proti jejich vůli. Děti by měly sportovat pro své vlastní potěšení, hra je určena pro ně, ne pro rodiče.
 • Své dítě pochválí za jeho sportovní úsilí a vždy vyzdvihnou, co se mu při pobytu na ledě povedlo.
 • Umožní svým dětem dělat i jiné aktivity, velmi důležitá je kompenzace a regenerace, zvlášť psychická.
 • Kladou důraz na správnou životosprávu dětí, nechají řádně doléčit zranění, nemoci i drobná nachlazení.
 • Při utkáních dětem fandí a aktivně je povzbuzují. Chtějí-li aby děti hrály jako tým, musí rodiče vystupovat také jako tým.
 • Zdůrazňují vliv poctivého tréninku na následný výkon dítěte při utkání.
 • Nepřehlíží a neomlouvají prohřešky dítěte, nezasahují do odborných věcí a neupřednostňují vlastní dítě.
 • Trenérovi důvěřují, dětem nedávají pokyny v rozporu s pokyny trenéra a nesnižují jeho autoritu. Mohou dostat informace o výkonnosti, chování, přístupu, nikoli proč ten či onen hráč hraje či nikoliv.
 • Nikdy nezasahují do činnosti trenéra při tréninku a utkání. Nevstupují do prostoru střídaček, nevynucují si zařazení svého dítěte do sestavy.
 • Nepostávají u mantinelu a nevolají k sobě hráče na radu, nepokřikují na rozhodčí.
 • Pokud mají výhrady, řeší je vždy nejprve s hlavním trenérem, poté s vedením klubu. Pokřikování na tribuně nic nevyřeší a nikomu neprospěje.

Aktuálně na webu

Aukce dresů

Odstartovala aukce speciálních dresů na podporu projektu Legenda legendám!

VTM U15

Krajský výběr ročníku 2005 vyráží na led Karlovarského kraje!

VTM U14

Krajský výběr ročníku 2006 míří do Karlovarského kraje!