Hi, my name is Nick and I came here with an English lesson for you!

Těmito slovy přivítal hokejový obránce ve službách indiánů žáky 9. A při svojí první hodině anglického jazyka v roli lektora.

Bezesporu přirozeným, krásným a zvučným hlasem se Nick Jones představil žákům. Ti se dozvěděli, z jaké části Ameriky Nick pochází, kdy začínal s hokejem, kam chodil do školy, kde se před sezónou připravoval a co ho zavedlo do týmu indiánů.

Nick s dětmi probral několik anglických slovíček na hokejové téma a poté, co si žáci prozkoušeli Nicka z češtiny, a že to bylo hodně zajímavé a úsměvné, ztratili všichni ostych a debata se rozjela naplno. Žáci se ptali Nicka na spoustu zajímavých věcí, jaké měl ve své hokejové kariéře nejvážnější zranění, ale také třeba jaké jídlo má nejraději. „I like sweets very much,“ přiznal se Nick a doplnil, že ho v Čechách uchvátily šlehačkové věnečky. „They are great!“ rozplýval se jen nad představou.

Než Nick stačil vše zodpovědět, zvonilo, stihli jsme ještě společné foto, předání vstupenek na páteční hokejové utkání s Libercem pro nejlepší angličtináře a podepsat plakát nebo kartičku. Žáci dostali také od Nicka časopis Indián Extra, jehož úplně první číslo vyšlo se startem letošní hokejové sezóny.

„Hodina byla úžasná, je skvělé jak děti na základní škole dobře ovládají angličtinu,“ potěšilo Nicka, což byla i poklona pro učitele angličtiny na škole.

Odpoledne pokračovala v rámci projektu „Trénuj jako indián“ také hodina tělesné výchovy. David Stach a David Sklenička se stali na hodinu učitelé tělocviku v 7. B. Bezmála 30 dětí začalo hodinu rozběháním, následovaly cviky na protažení a lehčí posilovací cvičení. Nemohl chybět žebřík. Do bojovnější nálady děti dostala hra s míčem. Dva týmy, jeden míč a vítězství po deseti týmových přihrávkách! Děti se opravdu bavily a bojovnost tedy rozhodně nechyběla ani jednomu týmu. Snaha dětí byla podtržená jejich červenými tvářemi a zpocenými vlasy.

Vítězové z vybíjené dostali vstupenky na utkání s Libercem. „Bylo to super, hodina se mi líbila, je to jiné než jak cvičíme pořád a o dost náročnější,“ říkal na závěr hodiny vítěz vybíjené, Petr Šebek.

Těšíme se na příště. Další hodina pod taktovkou Jaroslava Kracíka a Miroslava Indráka. Trénuj jako indián!

Hi, my name is Nick and I came here with an English lesson for you!

By these words, the hockey defender in the Indian services welcomed students of 9.A in his first English class as a lecturer.

Undoubtedly, Nick Jones introduced himself to the pupils in a natural, beautiful and loud voice. They learned from what part of America Nick came from when he started hockey, where he went to school, where he had been preparing for the season and what led him to the team of Indians.

Nick, with children, spoke several English words on a hockey theme, and after the pupils had tried Nick from Czech, and that was very interesting and funny, they all lost their shyness and the debate went full. The pupils asked Nick for a lot of interesting things he had in his hockey career as the most serious injury, but also what kind of food he likes best. "I like sweets very much," Nick admitted, adding that he had taken cream wreath in Czech. "They are great!"

Before Nick was able to answer everything, the class had ended, he still had a photo together, handing out the tickets for Friday's ice hockey match with Liberec for the best ones and signing a poster or a card. Pupils were also given an Indian magazine Indian Extra, whose very first ones came out with the start of this year's ice hockey season.

"The lesson was amazing, it's great for kids at elementary school to master English," Nick said, which was also a compliment to teachers of English at school.


Související články

Hokejoví indiáni vyrazili do škol! Vysvědčení předávali na základní škole v Kralovické

Předávání vysvědčení

Peter Čerešňák a Roman Vráblík jako učitelé tělesné výchovy na 4. ZŠ v Plzni

TRÉNUJ JAKO INDIÁN

Do projektu "TRÉNUJ JAKO INDIÁN" se zapojili i noví hráči Vojtěch Němec a Dominik Frodl

TRÉNUJ JAKO INDIÁN

Projekt Trénuj jako indián pokračuje!

TRÉNUJ JAKO INDIÁN

Aktuálně na webu

Preview 3.kolo

Po týdnu opět zápas jako řemen! Do Plzně míří Sparta

Novotný míří do Švýcarska

Jiří Novotný míří do Švýcarska

Střídavé starty

Mladé pušky se představí v první lize

Partneři HC Škoda Plzeň

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
ŠKODA JS a.s. InterCora, spol. s r. o. BIOTRONIK Imperial SBS IVA, s.r.o Interobal k.s.
ASTRO KOVO PLZEŇ, s.r.o.